Restorasyon nasıl yapılır

Restorasyon nasıl yapılır
Restorasyon işlemlerinin yapılacağı binanın mutlaka statüsüne bakılır. Yasal statüsüne bakılan binanın 1.derece ya da 2.derece tarihi eser olup olmadığı da araştırılır

Restorasyon işlemlerinin yapılacağı binanın mutlaka statüsüne bakılır. Yasal statüsüne bakılan binanın 1.derece ya da 2.derece tarihi eser olup olmadığı da araştırılır. 1.grupta bulunan binalar toplumun maddi tarihini oluşturduğu için korunması zorunludur ve bu gruptaki yapılara çok fazla müdahale edilmemesi, değişiklik yapılmaması gerekir. 2.grupta yer alan binalar için cephe korunarak bazı müdahalelerde bulunulabilir. Ancak tüm bunları yapabilmek için koruma kurulundan izin alınması şarttır.
 
Restorasyon yapılırken belediyeye öncelikle başvuru yaparsınız. Ardından yapının tescilli olup olmadığına bakılır ve yapı tescilli değilse belediye Anıtlar Kuruluna gerek duymadan da inşaat iznini çıkarabilir. Yapı tarihine göre eser olarak kabul ediliyorsa o zaman Anıtlar Kurulu’na gitmek zorunlu olacaktır. Restore edilecek olan yapının fotoğrafları, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak raporla beraber Anıtlar Kurulu’na gönderilir. Anıtlar Kurulu’nun izin vermesinden sonra restorasyon projesinin çizimi yapılır. Belediyeden ruhsat almak için de ruhsat projesi hazırlanır. Kurula başvururken fotoğraf dosyası, belediye ve tapudan resmi belgeler muhakkak alınmalıdır. Özel idare kaydı ve imar durumuna uygunluk da bu belgeler arasında olur.

WhatsApp chat